CHÍNH SÁCH GIÁ

  I. CHIẾT KHẤU THEO TỶ LỆ THANH TOÁN TRƯỚC

  1. Đối với các sản phẩm chúng tôi giới thiệu
  1.1 Đối với những sản phẩm Order (Đặt hàng)

  Là những sản phẩm phải Order (Đặt hàng) từ Châu Âu - Mỹ - Canada - Úc về trong 1 khoảng thời gian dự kiến (không có sẵn tại các kho Việt Nam của Hàng Âu Mỹ).

  - Nếu quý khách thanh toán trước 30% thì giá sản phẩm đặt sẽ là giá niêm yết trên Website của chúng tôi tại thời điểm quý khách đặt hàng;

  - Nếu quý khách thanh toán trước 50% thì giá sản phẩm đặt sẽ được giảm 2% (tùy từng loại sản phẩm) so với giá niêm yết trên Website của chúng tôi tại thời điểm quý khách đặt hàng;

  - Nếu quý khách thanh toán trước 70% thì giá sản phẩm đặt sẽ được giảm 4% (tùy từng loại sản phẩm) so với giá niêm yết trên Website của chúng tôi tại thời điểm quý khách đặt hàng;

  - Nếu quý khách thanh toán trước 100% thì giá sản phẩm đặt sẽ được giảm 6% (tùy từng loại sản phẩm) so với giá niêm yết trên Website của chúng tôi tại thời điểm quý khách đặt hàng.

  1.1 Đối với những sản phẩm Instock (Sẵn hàng)

  Là những sản phẩm đang có sẵn tại các kho Việt Nam của Hàng Âu Mỹ.

  - Nếu quý thanh toán trước 0% thì giá sản phẩm đặt sẽ là giá niêm yết trên Website của chúng tôi tại thời điểm quý khách mua hàng;

  - Nếu quý khách thanh toán trước 50% thì giá sản phẩm sẽ được giảm 2% (tùy từng loại sản phẩm) so với giá niêm yết trên Website của chúng tôi tại thời điểm quý khách mua hàng;

  - Nếu quý khách đặt trước 100% thì giá sản phẩm đặt sẽ được giảm 4% (tùy từng loại sản phẩm) so với giá niêm yết trên Website của chúng tôi tại thời điểm quý khách mua hàng.

  2. Đối với dịch vụ mua hộ hàng tại Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Mỹ, Canada, Úc

  - Nếu quý khách đặt trước 80% tổng giá trị sản phẩm khi về đến Việt Nam, quý khách sẽ phải chịu (phí xử lý giao dịch + phí chuyển đổi ngoại tệ) từ 5% trên tổng giá trị của sản phẩm tại thị trường Anh - Đức - Pháp - Tây Ban Nha - Mỹ - Canada - Úc;

  - Nếu quý khách đặt trước 100% tổng giá trị sản phẩm khi về đến Việt Nam, quý khách chỉ phải chịu (phí xử lý giao dịch + phí chuyển đổi ngoại tệ) từ 3% trên tổng giá trị của tùy từng loại sản phẩm tại thị trường Anh - Đức - Pháp - Tây Ban Nha - Mỹ - Canada - Úc.