ĐỒNG HỒ >

ĐỒNG HỒ BULOVA NAM

  BULOVA LOGO

  ĐỒNG HỒ BULOVA Nam, nhập khẩu chính hãng từ Châu Âu - Mỹ - Canada - Úc.

  BULOVA được coi là một trong những hãng sản xuất đồng hồ đầu tiên của Mỹ, trong thế chiến thứ nhất. Năm 1875, một người Séc nhập cư trẻ tuổi tên là Joseph Bulova đã mở cửa hàng nhỏ ở thành phố New York chuyên sản xuất đồng hồ. Anh chàng trẻ tuổi tài năng đó không thể ngờ rằng, từ cửa hàng nhỏ đó về sau cái tên BULOVA đã được người ta nhắc đến như là 1 trong những hãng đồng hồ đầu tiên và nổi tiếng của Mỹ.

  Bắt đầu từ khoảng năm 1911, BULOVA đã cho ra thị trường những sản phẩm đồng hồ cao cấp như đồng hồ bỏ túi, và rất nhanh sau đó, năm 1919 ông Bulova đã cho ra đời những sản phẩm đồng hồ cực kỳ mới lạ, độc đáo, mang những công nghệ tiên tiến nhất thời đó: chính là đồng hồ đeo tay. Đồng hồ đeo tay ra đời vào thời đó đã tạo nên 1 cơn sốt vô cùng mạnh mẽ trong tầng lớp thượng lưu Mỹ vì tính tiện lợi cũng như việc thể hiện đẳng cấp xã hội. Kể từ sau năm 1919, BULOVA đã phát triển vượt bậc, mạnh mẽ và thịnh vượng đến nỗi gần như cả nước Mỹ đều truyền tai nhau rằng "US in Bulova times - Nước Mỹ đang trong kỷ nguyên của Bulova". • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 22.500.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 46/15
  Mã: BV-M038
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 22.500.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 46/15
  Mã: BV-M039
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 22.500.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 46/15
  Mã: BV-M040
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 22.500.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 46/15
  Mã: BV-M041
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 7.099.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 43/11
  Mã: BV-M001
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 9.399.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 44/12
  Mã: BV-M002
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 9.199.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 44/12
  Mã: BV-M002A
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 7.399.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 41/13
  Mã: BV-M003
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 8.399.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 41/13
  Mã: BV-M003A
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 8.399.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 41/13
  Mã: BV-M003B
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 8.399.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 41/13
  Mã: BV-M003C
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 9.399.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 42/11
  Mã: BV-M004
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 9.399.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 42/11
  Mã: BV-M005
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 9.899.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 42/11
  Mã: BV-M005A
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 9.899.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 42/11
  Mã: BV-M005B
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 10.599.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 42/11
  Mã: BV-M005C
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 6.899.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 42/12
  Mã: BV-M006
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 6.599.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 44/12
  Mã: BV-M009
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 7.099.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 44/12
  Mã: BV-M010
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 12.199.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 42/12
  Mã: BV-M011
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 12.199.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 42/12
  Mã: BV-M012
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 12.999.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 42/12
  Mã: BV-M012A
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 13.699.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 42/12
  Mã: BV-M013
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 12.399.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 42/12
  Mã: BV-M014
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 12.699.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 42/12
  Mã: BV-M015
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 5.199.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 40/Chưa biết
  Mã: BV-M016
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 6.799.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 42/Chưa biết
  Mã: BV-M017
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 11.599.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 42/10
  Mã: BV-M021
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 12.899.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 42/10
  Mã: BV-M022
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 13.399.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 42/10
  Mã: BV-M023 (LIMITED)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 7.899.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 42/10
  Mã: BV-M024
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 8.899.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 42/10
  Mã: BV-M025
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 8.599.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 42/10
  Mã: BV-M026
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 8.899.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 42/10
  Mã: BV-M027
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 10.299.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 41/10
  Mã: BV-M028
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 10.299.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 41/10
  Mã: BV-M029
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 11.299.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 41/10
  Mã: BV-M030
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 11.299.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 41/10
  Mã: BV-M031
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 10.999.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 41/10
  Mã: BV-M032
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 11.999.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 41/10
  Mã: BV-M033
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 6.399.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 38/8
  Mã: BV-M034
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 9.599.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 44/12
  Mã: BV-M035
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 15.199.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 44/12
  Mã: BV-M036
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 18.599.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 40/11
  Mã: BV-M036A
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 18.399.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 40/11
  Mã: BV-M037
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 6.199.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 33 mm x 40/11
  Mã: BV-M007
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 11.399.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 35 mm x 40/11
  Mã: BV-M008
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 12.399.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 41/12,5
  Mã: BV-M018
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 9.899.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 40/11
  Mã: BV-M019
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 12.899.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 38 mm x 44/11
  Mã: BV-M020
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 9.399.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 38 mm x 39/12
  Mã: BV-M042
  Chi tiết