ĐỒNG HỒ >

ĐỒNG HỒ BULOVA NỮ

  BULOVA LOGO

  ĐỒNG HỒ BULOVA Nam, nhập khẩu chính hãng từ Châu Âu - Mỹ - Canada - Úc.

  BULOVA được coi là một trong những hãng sản xuất đồng hồ đầu tiên của Mỹ, trong thế chiến thứ nhất. Năm 1875, một người Séc nhập cư trẻ tuổi tên là Joseph Bulova đã mở cửa hàng nhỏ ở thành phố New York chuyên sản xuất đồng hồ. Anh chàng trẻ tuổi tài năng đó không thể ngờ rằng, từ cửa hàng nhỏ đó về sau cái tên BULOVA đã được người ta nhắc đến như là 1 trong những hãng đồng hồ đầu tiên và nổi tiếng của Mỹ.

  Bắt đầu từ khoảng năm 1911, BULOVA đã cho ra thị trường những sản phẩm đồng hồ cao cấp như đồng hồ bỏ túi, và rất nhanh sau đó, năm 1919 ông Bulova đã cho ra đời những sản phẩm đồng hồ cực kỳ mới lạ, độc đáo, mang những công nghệ tiên tiến nhất thời đó: chính là đồng hồ đeo tay. Đồng hồ đeo tay ra đời vào thời đó đã tạo nên 1 cơn sốt vô cùng mạnh mẽ trong tầng lớp thượng lưu Mỹ vì tính tiện lợi cũng như việc thể hiện đẳng cấp xã hội. Kể từ sau năm 1919, BULOVA đã phát triển vượt bậc, mạnh mẽ và thịnh vượng đến nỗi gần như cả nước Mỹ đều truyền tai nhau rằng "US in Bulova times - Nước Mỹ đang trong kỷ nguyên của Bulova". • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 6.399.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 30/8
  Mã: BV-W001
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 6.899.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 30/8
  Mã: BV-W002
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 5.699.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 31/8
  Mã: BV-W003
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 5.899.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 31/8
  Mã: BV-W004
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 5.899.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 31/8
  Mã: BV-W005
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 6.399.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 25/7
  Mã: BV-W006
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 6.399.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 28/7
  Mã: BV-W007
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 8.199.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 28/7
  Mã: BV-W008
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 6.399.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 36/Chưa biết
  Mã: BV-W009
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 6.399.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 36/Chưa biết
  Mã: BV-W010
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 5.399.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 36/Chưa biết
  Mã: BV-W011
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 6.399.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 36/Chưa biết
  Mã: BV-W012
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 5.599.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 36/Chưa biết
  Mã: BV-W013
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 5.599.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 36/Chưa biết
  Mã: BV-W014
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 6.399.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 36/Chưa biết
  Mã: BV-W015
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 6.399.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 40/Chưa biết
  Mã: BV-W016
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 6.899.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 40/Chưa biết
  Mã: BV-W017
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 6.399.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 36/Chưa biết
  Mã: BV-W018
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 6.399.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 30/Chưa biết
  Mã: BV-W019
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 6.699.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 30/Chưa biết
  Mã: BV-W020
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 6.599.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 30/Chưa biết
  Mã: BV-W021
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 7.399.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 30/Chưa biết
  Mã: BV-W022
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 9.699.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 36/8
  Mã: BV-W023
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 10.699.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 36/8
  Mã: BV-W024
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 11.099.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 36/8
  Mã: BV-W025
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 6.899.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 39/9
  Mã: BV-W026
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 7.899.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 39/9
  Mã: BV-W027
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 8.399.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 32/8
  Mã: BV-W028
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 7.399.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 38/9
  Mã: BV-W029
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 8.599.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 32/9
  Mã: BV-W030
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 5.899.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 34/8
  Mã: BV-W031
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ BULOVA
  ĐỒNG HỒ BULOVA ĐỒNG HỒ BULOVA
  Giá: 6.599.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 29/6
  Mã: BV-W032
  Chi tiết