ĐỒNG HỒ >

ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT NAM

  CONSTANTIN DURMONT LOGO

  ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT Nam, nhập khẩu chính hãng từ Châu Âu - Mỹ - Canada - Úc.

  CONSTANTIN DURMONT là một hãng sản xuất đồng hồ nổi tiếng của Đức, nổi bật với các dòng đồng hồ sử dụng công nghệ Tourbillon, thế nhưng mỗi 1 mã đồng hồ Tourbillon hãng đều giới hạn số lượng sản xuất.

  Những chiếc đồng hồ của hãng luôn mang phong cách mạnh mẽ pha nét sang trọng. CONSTANTIN DURMONT thực sự đã khẳng định được thương hiệu của mình tại thị trường Châu Âu với những chiếc đồng hồ mang trong mình công nghệ Tourbillon tương đối khác lạ, sự khác lạ đến từ cách chuyển động độc đáo của con lắc !!! • ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT TOURBILLON
  ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT TOURBILLONĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT TOURBILLON
  Giá: 39.650.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Tourbillon)
  Rộng/dày: 40/13
  Mã: CD-M012 (LIMITED)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT TOURBILLON
  ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT TOURBILLONĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT TOURBILLON
  Giá: 39.650.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Tourbillon)
  Rộng/dày: 40/13
  Mã: CD-M012A (LIMITED)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT TOURBILLON
  ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT TOURBILLONĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT TOURBILLON
  Giá: 37.650.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Tourbillon)
  Rộng/dày: 40/13
  Mã: CD-M012B (LIMITED)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT TOURBILLON
  ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT TOURBILLONĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT TOURBILLON
  Giá: 38.650.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Tourbillon)
  Rộng/dày: 40/13
  Mã: CD-M012C (LIMITED)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT TOURBILLON
  ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT TOURBILLONĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT TOURBILLON
  Giá: 40.150.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Tourbillon)
  Rộng/dày: 40/13
  Mã: CD-M012D (LIMITED)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT TOURBILLON
  ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT TOURBILLONĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT TOURBILLON
  Giá: 39.650.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Tourbillon)
  Rộng/dày: 40/13
  Mã: CD-M013 (LIMITED)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT TOURBILLON
  ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT TOURBILLONĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT TOURBILLON
  Giá: 40.150.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Tourbillon)
  Rộng/dày: 40/13
  Mã: CD-M013A (LIMITED)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT TOURBILLON
  ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT TOURBILLONĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT TOURBILLON
  Giá: 39.650.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Tourbillon)
  Rộng/dày: 40/13
  Mã: CD-M014 (LIMITED)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT TOURBILLON
  ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT TOURBILLONĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT TOURBILLON
  Giá: 40.150.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Tourbillon)
  Rộng/dày: 40/13
  Mã: CD-M014A (LIMITED)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT TOURBILLON
  ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT TOURBILLONĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT TOURBILLON
  Giá: 42.860.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Tourbillon)
  Rộng/dày: 42/13
  Mã: CD-M015 (LIMITED)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT TOURBILLON
  ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT TOURBILLONĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT TOURBILLON
  Giá: 43.560.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Tourbillon)
  Rộng/dày: 42/13
  Mã: CD-M015A (LIMITED)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT TOURBILLON
  ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT TOURBILLONĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT TOURBILLON
  Giá: 49.900.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Tourbillon)
  Rộng/dày: 37/10
  Mã: CD-M019 (LIMITED)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT TOURBILLON
  ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT TOURBILLONĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT TOURBILLON
  Giá: 46.500.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Tourbillon)
  Rộng/dày: 43/11
  Mã: CD-M020 (LIMITED)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT TOURBILLON
  ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT TOURBILLONĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT TOURBILLON
  Giá: 46.500.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Tourbillon)
  Rộng/dày: 43/11
  Mã: CD-M021 (LIMITED)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT TOURBILLON
  ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT TOURBILLONĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT TOURBILLON
  Giá: 51.200.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Tourbillon)
  Rộng/dày: 43/11
  Mã: CD-M022 (LIMITED)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT TOURBILLON
  ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT TOURBILLONĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT TOURBILLON
  Giá: 53.200.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Tourbillon)
  Rộng/dày: 43/11
  Mã: CD-M023 (LIMITED)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT TOURBILLON
  ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT TOURBILLONĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT TOURBILLON
  Giá: 55.200.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Tourbillon)
  Rộng/dày: 43/11
  Mã: CD-M024 (LIMITED)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT TOURBILLON
  ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT TOURBILLONĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT TOURBILLON
  Giá: 57.200.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Tourbillon)
  Rộng/dày: 43/11
  Mã: CD-M025 (LIMITED)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT TOURBILLON
  ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT TOURBILLONĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT TOURBILLON
  Giá: 57.200.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Tourbillon)
  Rộng/dày: 43/11
  Mã: CD-M026 (LIMITED)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT TOURBILLON
  ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT TOURBILLONĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT TOURBILLON
  Giá: 37.500.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Tourbillon)
  Rộng/dày: 43/13
  Mã: CD-M027 (LIMITED)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT TOURBILLON
  ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT TOURBILLONĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT TOURBILLON
  Giá: 37.500.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Tourbillon)
  Rộng/dày: 43/13
  Mã: CD-M028 (LIMITED)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT AUTOMATIC TOURBILLON
  ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT AUTOMATIC TOURBILLONĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT AUTOMATIC TOURBILLON
  Giá: 66.900.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic Tourbillon)
  Rộng/dày: 44/14
  Mã: CD-M029 (LIMITED)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT
  ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT
  Giá: 8.699.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 42/13
  Mã: CD-M001
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT
  ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT
  Giá: 8.699.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 42/13
  Mã: CD-M002
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT
  ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT
  Giá: 9.699.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 42/13
  Mã: CD-M003
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT
  ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT
  Giá: 9.699.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 42/13
  Mã: CD-M003A
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT
  ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT
  Giá: 9.699.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 42/13
  Mã: CD-M004
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT
  ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT
  Giá: 8.899.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 42/13
  Mã: CD-M005
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT
  ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT
  Giá: 8.899.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 42/13
  Mã: CD-M006
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT
  ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT
  Giá: 9.899.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 42/13
  Mã: CD-M007
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT
  ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT
  Giá: 8.899.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 42/13
  Mã: CD-M008
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT
  ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT
  Giá: 8.899.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 42/13
  Mã: CD-M008A
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT
  ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT
  Giá: 8.899.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 42/13
  Mã: CD-M009
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT
  ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT
  Giá: 8.799.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 43/13
  Mã: CD-M010
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT
  ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT
  Giá: 8.799.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 43/13
  Mã: CD-M011
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT
  ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT
  Giá: 8.799.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 34 mm x 42/13
  Mã: CD-M016
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT
  ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT
  Giá: 8.799.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 34 mm x 42/13
  Mã: CD-M017
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT
  ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT ĐỒNG HỒ CONSTANTIN DURMONT
  Giá: 8.799.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 34 mm x 42/13
  Mã: CD-M018
  Chi tiết