ĐỒNG HỒ >

ĐỒNG HỒ JUNKERS NAM

  JUNKERS LOGO

  ĐỒNG HỒ JUNKERS Nam, nhập khẩu chính hãng từ Châu Âu - Mỹ - Canada - Úc.

  JUNKERS là một hãng sản xuất đồng hồ nổi tiếng của Đức, ra đời năm 1926. Hãng nổi tiếng với các dòng đồng hồ dành cho phi công. Ngoài ra, những chiếc đồng hồ của hãng luôn mang phong cách nhẹ nhàng và thanh lịch. JUNKERS đã khẳng định thương hiệu của mình tại thị trường Châu Âu với những chiếc đồng hồ Automatic chỉ mỏng từ 9mm đến 10mm, điều mà chỉ những hãng đồng hồ Thụy Sỹ nổi tiếng mới có thể làm được !!!

  Hàng Âu Mỹ đã giới thiệu và nhập những chiếc đồng hồ Elysee sản xuất nguyên chiếc tại Cộng hòa Liên bang Đức tới tay người tiêu dùng Việt Nam từ năm 2013 !!! • ĐỒNG HỒ JUNKERS
  ĐỒNG HỒ JUNKERS ĐỒNG HỒ JUNKERS
  Giá: 9.999.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 40/10
  Mã: J-M001
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ JUNKERS
  ĐỒNG HỒ JUNKERS ĐỒNG HỒ JUNKERS
  Giá: 8.599.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 40/10
  Mã: J-M001A
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ JUNKERS
  ĐỒNG HỒ JUNKERS ĐỒNG HỒ JUNKERS
  Giá: 9.999.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 40/10
  Mã: J-M002
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ JUNKERS
  ĐỒNG HỒ JUNKERS ĐỒNG HỒ JUNKERS
  Giá: 8.599.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 40/10
  Mã: J-M002A
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ JUNKERS
  ĐỒNG HỒ JUNKERS ĐỒNG HỒ JUNKERS
  Giá: 9.999.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 40/10
  Mã: J-M003
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ JUNKERS
  ĐỒNG HỒ JUNKERS ĐỒNG HỒ JUNKERS
  Giá: 9.999.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 40/10
  Mã: J-M004
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ JUNKERS
  ĐỒNG HỒ JUNKERS ĐỒNG HỒ JUNKERS
  Giá: 9.699.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 40/10
  Mã: J-M005
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ JUNKERS
  ĐỒNG HỒ JUNKERS ĐỒNG HỒ JUNKERS
  Giá: 9.999.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 40/10
  Mã: J-M006
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ JUNKERS
  ĐỒNG HỒ JUNKERS ĐỒNG HỒ JUNKERS
  Giá: 9.999.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 40/10
  Mã: J-M007
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ JUNKERS
  ĐỒNG HỒ JUNKERS ĐỒNG HỒ JUNKERS
  Giá: 8.699.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 40/8
  Mã: J-M008
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ JUNKERS
  ĐỒNG HỒ JUNKERS ĐỒNG HỒ JUNKERS
  Giá: 8.699.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 40/8
  Mã: J-M009
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ JUNKERS
  ĐỒNG HỒ JUNKERS ĐỒNG HỒ JUNKERS
  Giá: 8.699.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 40/8
  Mã: J-M010
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ JUNKERS
  ĐỒNG HỒ JUNKERS ĐỒNG HỒ JUNKERS
  Giá: 8.699.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 40/8
  Mã: J-M011
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ JUNKERS
  ĐỒNG HỒ JUNKERS ĐỒNG HỒ JUNKERS
  Giá: 8.399.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 40/7
  Mã: J-M012
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ JUNKERS
  ĐỒNG HỒ JUNKERS ĐỒNG HỒ JUNKERS
  Giá: 8.899.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 40/7
  Mã: J-M012A
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ JUNKERS
  ĐỒNG HỒ JUNKERS ĐỒNG HỒ JUNKERS
  Giá: 8.399.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 40/7
  Mã: J-M013
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ JUNKERS
  ĐỒNG HỒ JUNKERS ĐỒNG HỒ JUNKERS
  Giá: 8.399.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 40/7
  Mã: J-M014
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ JUNKERS
  ĐỒNG HỒ JUNKERS ĐỒNG HỒ JUNKERS
  Giá: 8.899.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 37/7
  Mã: J-M015
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ JUNKERS
  ĐỒNG HỒ JUNKERS ĐỒNG HỒ JUNKERS
  Giá: 8.899.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 37/7
  Mã: J-M016
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ JUNKERS
  ĐỒNG HỒ JUNKERS ĐỒNG HỒ JUNKERS
  Giá: 8.899.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 37/7
  Mã: J-M017
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ JUNKERS
  ĐỒNG HỒ JUNKERS ĐỒNG HỒ JUNKERS
  Giá: 8.999.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 37/7
  Mã: J-M018
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ JUNKERS
  ĐỒNG HỒ JUNKERS ĐỒNG HỒ JUNKERS
  Giá: 8.699.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 40/11
  Mã: J-M019
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ JUNKERS
  ĐỒNG HỒ JUNKERS ĐỒNG HỒ JUNKERS
  Giá: 8.699.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 40/11
  Mã: J-M020
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ JUNKERS
  ĐỒNG HỒ JUNKERS ĐỒNG HỒ JUNKERS
  Giá: 15.699.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 40/10
  Mã: J-MTD001
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ JUNKERS
  ĐỒNG HỒ JUNKERS ĐỒNG HỒ JUNKERS
  Giá: 16.199.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 40/10
  Mã: J-MTD001A
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ JUNKERS
  ĐỒNG HỒ JUNKERS ĐỒNG HỒ JUNKERS
  Giá: 15.699.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 40/10
  Mã: J-MTD002
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ JUNKERS
  ĐỒNG HỒ JUNKERS ĐỒNG HỒ JUNKERS
  Giá: 16.199.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 40/10
  Mã: J-MTD002A
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ JUNKERS
  ĐỒNG HỒ JUNKERS ĐỒNG HỒ JUNKERS
  Giá: 16.599.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 40/10
  Mã: J-MTD003
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ JUNKERS
  ĐỒNG HỒ JUNKERS ĐỒNG HỒ JUNKERS
  Giá: 16.599.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 40/10
  Mã: J-MTD004
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ JUNKERS
  ĐỒNG HỒ JUNKERS ĐỒNG HỒ JUNKERS
  Giá: 15.399.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 40/10
  Mã: J-MTD005
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ JUNKERS
  ĐỒNG HỒ JUNKERS ĐỒNG HỒ JUNKERS
  Giá: 15.399.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 40/10
  Mã: J-MTD006
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ JUNKERS
  ĐỒNG HỒ JUNKERS ĐỒNG HỒ JUNKERS
  Giá: 11.599.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 37/8
  Mã: J-MTD007
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ JUNKERS
  ĐỒNG HỒ JUNKERS ĐỒNG HỒ JUNKERS
  Giá: 11.599.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 37/8
  Mã: J-MTD008
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ JUNKERS
  ĐỒNG HỒ JUNKERS ĐỒNG HỒ JUNKERS
  Giá: 11.199.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 42/12
  Mã: J-MTD009 (ALARM)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ JUNKERS
  ĐỒNG HỒ JUNKERS ĐỒNG HỒ JUNKERS
  Giá: 11.199.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 42/12
  Mã: J-MTD010 (ALARM)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ JUNKERS
  ĐỒNG HỒ JUNKERS ĐỒNG HỒ JUNKERS
  Giá: 10.599.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 40/12
  Mã: J-MTD011 (ALARM)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ JUNKERS
  ĐỒNG HỒ JUNKERS ĐỒNG HỒ JUNKERS
  Giá: 10.599.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 40/12
  Mã: J-MTD012 (ALARM)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ JUNKERS
  ĐỒNG HỒ JUNKERS ĐỒNG HỒ JUNKERS
  Giá: 11.199.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 42/12
  Mã: J-MTD013 (ALARM)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ JUNKERS
  ĐỒNG HỒ JUNKERS ĐỒNG HỒ JUNKERS
  Giá: 11.199.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 42/12
  Mã: J-MTD014 (ALARM)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ JUNKERS
  ĐỒNG HỒ JUNKERS ĐỒNG HỒ JUNKERS
  Giá: 15.399.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy:
  Rộng/dày: 42/10
  Mã: J-MTD015
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ JUNKERS
  ĐỒNG HỒ JUNKERS ĐỒNG HỒ JUNKERS
  Giá: 17.599.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 40/10
  Mã: J-MTD016
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ JUNKERS
  ĐỒNG HỒ JUNKERS ĐỒNG HỒ JUNKERS
  Giá: 17.599.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 40/10
  Mã: J-MTD017
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ JUNKERS
  ĐỒNG HỒ JUNKERS ĐỒNG HỒ JUNKERS
  Giá: 18.599.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 40/10
  Mã: J-MTD018
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ JUNKERS
  ĐỒNG HỒ JUNKERS ĐỒNG HỒ JUNKERS
  Giá: 29.999.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 40/10
  Mã: J-MTD019
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ JUNKERS
  ĐỒNG HỒ JUNKERS ĐỒNG HỒ JUNKERS
  Giá: 29.999.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 40/10
  Mã: J-MTD020
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ JUNKERS
  ĐỒNG HỒ JUNKERS ĐỒNG HỒ JUNKERS
  Giá: 29.999.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 40/10
  Mã: J-MTD021
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ JUNKERS
  ĐỒNG HỒ JUNKERS ĐỒNG HỒ JUNKERS
  Giá: 29.999.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 40/10
  Mã: J-MTD022
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ JUNKERS
  ĐỒNG HỒ JUNKERS ĐỒNG HỒ JUNKERS
  Giá: 31.299.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 40/10
  Mã: J-MTD023
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ JUNKERS
  ĐỒNG HỒ JUNKERS ĐỒNG HỒ JUNKERS
  Giá: 10.299.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 40/10
  Mã: J-MTD024
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ JUNKERS
  ĐỒNG HỒ JUNKERS ĐỒNG HỒ JUNKERS
  Giá: 10.299.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 40/10
  Mã: J-MTD025
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ JUNKERS
  ĐỒNG HỒ JUNKERS ĐỒNG HỒ JUNKERS
  Giá: 10.299.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 40/10
  Mã: J-MTD026
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ JUNKERS
  ĐỒNG HỒ JUNKERS ĐỒNG HỒ JUNKERS
  Giá: 11.299.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 40/10
  Mã: J-MTD027
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ JUNKERS
  ĐỒNG HỒ JUNKERS ĐỒNG HỒ JUNKERS
  Giá: 10.299.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 40/7
  Mã: J-MTD028
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ JUNKERS
  ĐỒNG HỒ JUNKERS ĐỒNG HỒ JUNKERS
  Giá: 10.799.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 40/10
  Mã: J-MTD029
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ JUNKERS
  ĐỒNG HỒ JUNKERS ĐỒNG HỒ JUNKERS
  Giá: 10.299.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 40/10
  Mã: J-MTD030
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ JUNKERS
  ĐỒNG HỒ JUNKERS ĐỒNG HỒ JUNKERS
  Giá: 10.299.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 40/10
  Mã: J-MTD031
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ JUNKERS
  ĐỒNG HỒ JUNKERS ĐỒNG HỒ JUNKERS
  Giá: 10.299.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 40/10
  Mã: J-MTD032
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ JUNKERS
  ĐỒNG HỒ JUNKERS ĐỒNG HỒ JUNKERS
  Giá: 11.299.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 40/10
  Mã: J-MTD033
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ JUNKERS
  ĐỒNG HỒ JUNKERS ĐỒNG HỒ JUNKERS
  Giá: 11.799.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 40/10
  Mã: J-MTD034
  Chi tiết