ĐỒNG HỒ >

ĐỒNG HỒ LONGINES NAM

  LONGINES LOGO
  LONGINES

  ĐỒNG HỒ LONGINES Nam, nhập khẩu chính hãng từ Châu Âu - Mỹ - Canada - Úc.

  Longines là 1 thương hiệu đồng hồ cao cấp và nổi tiếng của Thụy Sỹ, ra đời năm 1832, được rất nhiều người trên thế giới biết đến, đặc biệt được ưa chuộng ở Châu Á (trong đó có Việt Nam).

  Được coi là 1 trong những loại đồng hồ tạo lên kỳ tích vinh quang trong lịch sử đồng hồ Thụy Sỹ, trước đây loại đồng hồ đặc biệt này dùng để bấm giây và được sử dụng trong một loạt hoạt động như thám hiểm thế giới, hàng không, hàng hải... Longines là sản phẩm nổi tiếng của Công ty sản xuất đồng hồ lớn nhất thế giới - Tập đoàn SMH của Thụy Sỹ.

  Khác với Rolex hướng mạnh tới giới nghệ sỹ, thì Longines hướng mạnh tới giới doanh nhân và khoa học với những chiếc đồng hồ cơ automatic vô cùng mỏng, nhẹ, thời thượng ! Mặc dù, Rolex là hãng ra đời năm 1905, sau gần 100 năm so với Longines, nhưng với chiến dịch truyền thông, PR rất hiệu quả của mình, Rolex đã khẳng định được thương hiệu ! Điều đó đã làm cho thương hiệu Longines bị lu mờ trước Rolex ! Nhưng với những người am hiểu về đồng hồ thì chất lượng của Longines luôn được khẳng định và không bao giờ phai mờ !!! • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 146.500.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 39/Chưa biết
  Mã: L-M001
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 61.500.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 39/Chưa biết
  Mã: L-M001A
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 88.500.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 39/Chưa biết
  Mã: L-M001B
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 88.500.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 39/Chưa biết
  Mã: L-M001C
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 168.900.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 39/Chưa biết
  Mã: L-M002
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 65.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 39/Chưa biết
  Mã: L-M002A
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 169.500.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 39/Chưa biết
  Mã: L-M003
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 63.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 39/10
  Mã: L-M003A
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 90.800.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 39/10
  Mã: L-M003B
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 168.500.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 39/Chưa biết
  Mã: L-M004
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 58.600.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 39/10
  Mã: L-M004A
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 59.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 39/10
  Mã: L-M004B
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 63.300.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 39/11,5
  Mã: L-M014
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 169.900.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 41/Chưa biết
  Mã: L-M005
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 53.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 41/Chưa biết
  Mã: L-M005A
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 53.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 41/Chưa biết
  Mã: L-M005A1
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 55.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 39/9,5
  Mã: L-M005B
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 81.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 39/9,5
  Mã: L-M005C
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 55.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 39/9,5
  Mã: L-M005D
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 81.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 39/9,5
  Mã: L-M005E
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 188.900.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 40/Chưa biết
  Mã: L-M006
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 188.900.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 40/Chưa biết
  Mã: L-M006-1
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 52.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 40/Chưa biết
  Mã: L-M006A
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 97.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 40/Chưa biết
  Mã: L-M006B
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 52.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 40/Chưa biết
  Mã: L-M006C
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 97.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 40/Chưa biết
  Mã: L-M006D
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 178.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 39/Chưa biết
  Mã: L-M029
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 98.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 39/Chưa biết
  Mã: L-M030
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 98.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 39/Chưa biết
  Mã: L-M032
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 108.800.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 39/Chưa biết
  Mã: L-M031
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 21.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 41/11
  Mã: L-M018
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 21.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 41/11
  Mã: L-M019
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 39.700.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 41/11,5
  Mã: L-M019A
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 39.700.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 41/11,5
  Mã: L-M019B
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 45.700.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 41/11,5
  Mã: L-M019C (LIMITED)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 39.700.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 39/11,5
  Mã: L-M019D
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 39.700.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 39/11,5
  Mã: L-M019E
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 39.700.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 39/11,5
  Mã: L-M019F
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 50.500.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 39/Chưa biết
  Mã: L-M007
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 53.600.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 39/Chưa biết
  Mã: L-M007A
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 65.500.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 42/10
  Mã: L-M008
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 86.900.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 41/Chưa biết
  Mã: L-M009
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 86.900.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 41/Chưa biết
  Mã: L-M010
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 78.500.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 41/Chưa biết
  Mã: L-M011
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 78.500.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 41/Chưa biết
  Mã: L-M012
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 50.200.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 40/13
  Mã: L-M015
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 50.200.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 40/13
  Mã: L-M016
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 50.200.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 40/13
  Mã: L-M016A
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 31.500.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 41/12
  Mã: L-M017
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 31.500.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 39/12
  Mã: L-M017.1
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 31.500.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 39/12
  Mã: L-M017A
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 31.500.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 41/12
  Mã: L-M017A.1
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 25.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 39/12
  Mã: L-M017B
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 25.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 39/12
  Mã: L-M017C
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 25.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 41/12
  Mã: L-M017D
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 25.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 41/12
  Mã: L-M017F
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 31.500.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 41/12
  Mã: L-M017E
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 31.500.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 41/12
  Mã: L-M017E1
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 31.500.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 39/12
  Mã: L-M017G
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 31.500.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 41/12
  Mã: L-M017H
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 35.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 41/12
  Mã: L-M017I
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 35.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 41/12
  Mã: L-M017J
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 35.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 41/12
  Mã: L-M017K
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 56.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic Chronograph)
  Rộng/dày: 41/14
  Mã: L-M017L
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 56.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic Chronograph)
  Rộng/dày: 41/14
  Mã: L-M017M
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 56.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic Chronograph)
  Rộng/dày: 41/14
  Mã: L-M017N
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 56.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic Chronograph)
  Rộng/dày: 41/14
  Mã: L-M017O
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 39.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 41/12
  Mã: L-M017P
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 39.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 41/12
  Mã: L-M017Q
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 39.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 41/12
  Mã: L-M017R
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 66.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic Chronograph)
  Rộng/dày: 41/14
  Mã: L-M017S
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 66.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic Chronograph)
  Rộng/dày: 41/14
  Mã: L-M017T
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 85.300.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic Chronograph)
  Rộng/dày: 41/14
  Mã: L-M017U (LIMITED)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 59.300.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic Chronograph)
  Rộng/dày: 41/14
  Mã: L-M017V
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 47.600.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic Chronograph)
  Rộng/dày: 41/11
  Mã: L-M036
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 48.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 41/13
  Mã: L-M020
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 48.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 41/13
  Mã: L-M021
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 48.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 41/13
  Mã: L-M022
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 42.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 39/10,5
  Mã: L-M013
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 30.500.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 40/Chưa biết
  Mã: L-M023
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 58.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 40/Chưa biết
  Mã: L-M024
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 189.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 40/Chưa biết
  Mã: L-M025
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 189.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 40/Chưa biết
  Mã: L-M026
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 189.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 40/Chưa biết
  Mã: L-M027
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 189.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 40/Chưa biết
  Mã: L-M028
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 39.700.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 36/9
  Mã: L-M033
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 76.500.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 39/10
  Mã: L-M034
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 53.650.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 44/14
  Mã: L-M035
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 148.900.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 41/15
  Mã: L-M043
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 390.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 44/15
  Mã: L-M039
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 375.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 44/15
  Mã: L-M040
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 288.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 41/15
  Mã: L-M040A
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 72.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 44/15
  Mã: L-M038
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 72.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 41/15
  Mã: L-M041
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 75.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 41/15
  Mã: L-M042
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 88.600.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 44/15
  Mã: L-M044
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 88.600.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 41/15
  Mã: L-M045
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 90.600.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 41/15
  Mã: L-M046
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 83.900.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 44/15
  Mã: L-M047
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 90.600.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 44/15
  Mã: L-M048
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 88.600.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 41/15
  Mã: L-M049
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 90.600.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 41/15
  Mã: L-M050
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 92.900.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 44/15
  Mã: L-M051
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 96.600.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 44/15
  Mã: L-M052
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 92.900.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 44/15
  Mã: L-M053
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 96.600.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 44/15
  Mã: L-M054
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 95.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic Chronograph)
  Rộng/dày: 41/12,5
  Mã: L-M055
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 95.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic Chronograph)
  Rộng/dày: 41/12,5
  Mã: L-M056
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 39.500.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic Chronograph)
  Rộng/dày: 40/10
  Mã: L-M057
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LONGINES
  ĐỒNG HỒ LONGINES ĐỒNG HỒ LONGINES
  Giá: 56.900.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic Chronograph)
  Rộng/dày: 42/12
  Mã: L-M058
  Chi tiết