ĐỒNG HỒ >

ĐỒNG HỒ LACO NAM

  LACO LOGO

  ĐỒNG HỒ LACO Nam, nhập khẩu chính hãng từ Châu Âu - Mỹ - Canada - Úc.

  Laco là 1 thương hiệu đồng hồ nổi tiếng và cao cấp của Đức, ra đời năm 1925, đã từng được chọn cho ngành hàng không Đức Quốc Xã thời bấy giờ !

  Những chiếc đồng hồ Laco được sản xuất nguyên chiếc tại Đức, có chất lượng và độ chính xác rất cao, sánh ngang với các thương hiệu nổi tiếng khác của Thụy Sỹ như: Claude Bernard, Hamilton, Mido, Roamer, Rotary, Tissot, ... !!! Cột mốc đánh dấu sự thành công của Laco chính là vào năm 1940 (thế chiến 2), những chiếc đồng hồ Laco được chọn làm đồng hồ trang bị cho quân đội của Đức Quốc Xã ngày đó (cụ thể là dành cho không lực tiêm kích của Đức). Từ đó, thương hiệu Laco được giới thượng lưu biết đến nhiều và chả mấy chốc trở thành thương hiệu tên tuổi của nước Đức ! • ĐỒNG HỒ LACO
  ĐỒNG HỒ LACO ĐỒNG HỒ LACO
  Giá: 25.250.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 38/10
  Mã: LC-M001
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LACO
  ĐỒNG HỒ LACO ĐỒNG HỒ LACO
  Giá: 25.250.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 38/10
  Mã: LC-M002
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LACO
  ĐỒNG HỒ LACO ĐỒNG HỒ LACO
  Giá: 26.250.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 38/10
  Mã: LC-M003
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LACO
  ĐỒNG HỒ LACO ĐỒNG HỒ LACO
  Giá: 25.250.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 38/10
  Mã: LC-M004
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LACO
  ĐỒNG HỒ LACO ĐỒNG HỒ LACO
  Giá: 25.250.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 38/10
  Mã: LC-M005
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LACO
  ĐỒNG HỒ LACO ĐỒNG HỒ LACO
  Giá: 26.250.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 38/10
  Mã: LC-M006
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LACO
  ĐỒNG HỒ LACO ĐỒNG HỒ LACO
  Giá: 9.300.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 42/12
  Mã: LC-M007
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LACO
  ĐỒNG HỒ LACO ĐỒNG HỒ LACO
  Giá: 10.500.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 42/12
  Mã: LC-M008
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LACO
  ĐỒNG HỒ LACO ĐỒNG HỒ LACO
  Giá: 10.500.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 42/12
  Mã: LC-M009
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LACO
  ĐỒNG HỒ LACO ĐỒNG HỒ LACO
  Giá: 8.250.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 42/12
  Mã: LC-M010
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LACO
  ĐỒNG HỒ LACO ĐỒNG HỒ LACO
  Giá: 13.800.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 42/12
  Mã: LC-M011
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LACO
  ĐỒNG HỒ LACO ĐỒNG HỒ LACO
  Giá: 13.800.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 42/12
  Mã: LC-M012
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LACO
  ĐỒNG HỒ LACO ĐỒNG HỒ LACO
  Giá: 15.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 42/12
  Mã: LC-M013
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LACO
  ĐỒNG HỒ LACO ĐỒNG HỒ LACO
  Giá: 15.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 42/12
  Mã: LC-M014
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LACO
  ĐỒNG HỒ LACO ĐỒNG HỒ LACO
  Giá: 17.550.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 42/12
  Mã: LC-M015
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LACO
  ĐỒNG HỒ LACO ĐỒNG HỒ LACO
  Giá: 33.150.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 42/12
  Mã: LC-M016 (FL23)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LACO
  ĐỒNG HỒ LACO ĐỒNG HỒ LACO
  Giá: 8.250.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 42/12
  Mã: LC-M017
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LACO
  ĐỒNG HỒ LACO ĐỒNG HỒ LACO
  Giá: 33.150.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 42/12
  Mã: LC-M018 (FL23)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LACO
  ĐỒNG HỒ LACO ĐỒNG HỒ LACO
  Giá: 33.150.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 42/12
  Mã: LC-M019 (FL23)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LACO
  ĐỒNG HỒ LACO ĐỒNG HỒ LACO
  Giá: 13.800.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 42/12
  Mã: LC-M020
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LACO
  ĐỒNG HỒ LACO ĐỒNG HỒ LACO
  Giá: 13.800.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 42/12
  Mã: LC-M021
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LACO
  ĐỒNG HỒ LACO ĐỒNG HỒ LACO
  Giá: 15.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 42/12
  Mã: LC-M022
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LACO
  ĐỒNG HỒ LACO ĐỒNG HỒ LACO
  Giá: 15.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 42/12
  Mã: LC-M023
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LACO
  ĐỒNG HỒ LACO ĐỒNG HỒ LACO
  Giá: 17.550.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 42/12
  Mã: LC-M024
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LACO
  ĐỒNG HỒ LACO ĐỒNG HỒ LACO
  Giá: 13.800.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 42/12
  Mã: LC-M025
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LACO
  ĐỒNG HỒ LACO ĐỒNG HỒ LACO
  Giá: 15.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 42/12
  Mã: LC-M026
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LACO
  ĐỒNG HỒ LACO ĐỒNG HỒ LACO
  Giá: 15.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 42/12
  Mã: LC-M027
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LACO
  ĐỒNG HỒ LACO ĐỒNG HỒ LACO
  Giá: 9.300.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 42/10
  Mã: LC-M028
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LACO
  ĐỒNG HỒ LACO ĐỒNG HỒ LACO
  Giá: 9.300.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 42/10
  Mã: LC-M029
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LACO
  ĐỒNG HỒ LACO ĐỒNG HỒ LACO
  Giá: 9.300.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 42/10
  Mã: LC-M030
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LACO
  ĐỒNG HỒ LACO ĐỒNG HỒ LACO
  Giá: 9.300.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 42/10
  Mã: LC-M031
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LACO
  ĐỒNG HỒ LACO ĐỒNG HỒ LACO
  Giá: 60.200.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic Chronograph)
  Rộng/dày: 44/13
  Mã: LC-M032
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LACO
  ĐỒNG HỒ LACO ĐỒNG HỒ LACO
  Giá: 60.200.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic Chronograph)
  Rộng/dày: 44/14
  Mã: LC-M033
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LACO
  ĐỒNG HỒ LACO ĐỒNG HỒ LACO
  Giá: 60.200.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic Chronograph)
  Rộng/dày: 44/14
  Mã: LC-M034
  Chi tiết