ĐỒNG HỒ >

ĐỒNG HỒ LIMES NAM

  LIMES LOGO

  ĐỒNG HỒ LIMES Nam, nhập khẩu chính hãng từ Châu Âu - Mỹ - Canada - Úc.

  Limes là 1 thương hiệu đồng hồ nổi tiếng và cao cấp thuộc tập đoàn Ickler của Đức, ra đời năm 1924 (cùng thời điểm với thương hiệu đồng hồ Autran & Viala, bởi lẽ Autran & Viala cũng là 1 thương hiệu đồng hồ thuộc sở hữu của tập đoàn này) !

  Những chiếc đồng hồ Limes được sản xuất nguyên chiếc tại Đức, có chất lượng và độ chính xác rất cao, sánh ngang với các thương hiệu nổi tiếng khác của Thụy Sỹ như: Longines, Dreyfuss & Co, Epos, Frederrique Constant, Raymond Weil, Tag Heuer, ... Chúng mang phong cách cổ điển và lịch lãm... • ĐỒNG HỒ LIMES
  ĐỒNG HỒ LIMES ĐỒNG HỒ LIMES
  Giá: 26.750.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 40,5/10
  Mã: LI-M001
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LIMES
  ĐỒNG HỒ LIMES ĐỒNG HỒ LIMES
  Giá: 26.750.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 40,5/10
  Mã: LI-M002
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LIMES
  ĐỒNG HỒ LIMES ĐỒNG HỒ LIMES
  Giá: 93.950.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic Chronograph)
  Rộng/dày: 40,5/14
  Mã: LI-M003
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LIMES
  ĐỒNG HỒ LIMES ĐỒNG HỒ LIMES
  Giá: 93.950.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic Chronograph)
  Rộng/dày: 40,5/14
  Mã: LI-M004
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LIMES
  ĐỒNG HỒ LIMES ĐỒNG HỒ LIMES
  Giá: 93.950.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic Chronograph)
  Rộng/dày: 40,5/14
  Mã: LI-M005
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LIMES
  ĐỒNG HỒ LIMES ĐỒNG HỒ LIMES
  Giá: 93.950.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic Chronograph)
  Rộng/dày: 40,5/14
  Mã: LI-M006
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LIMES
  ĐỒNG HỒ LIMES ĐỒNG HỒ LIMES
  Giá: 51.250.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 40,5/11,5
  Mã: LI-M007
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LIMES
  ĐỒNG HỒ LIMES ĐỒNG HỒ LIMES
  Giá: 51.250.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 40,5/11,5
  Mã: LI-M008
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LIMES
  ĐỒNG HỒ LIMES ĐỒNG HỒ LIMES
  Giá: 51.250.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 40,5/11,5
  Mã: LI-M009
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LIMES
  ĐỒNG HỒ LIMES ĐỒNG HỒ LIMES
  Giá: 51.250.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 40,5/11,5
  Mã: LI-M010
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LIMES
  ĐỒNG HỒ LIMES ĐỒNG HỒ LIMES
  Giá: 36.990.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy:
  Rộng/dày: 40,5/9
  Mã: LI-M011
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LIMES
  ĐỒNG HỒ LIMES ĐỒNG HỒ LIMES
  Giá: 36.990.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy:
  Rộng/dày: 40,5/9
  Mã: LI-M012
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LIMES
  ĐỒNG HỒ LIMES ĐỒNG HỒ LIMES
  Giá: 27.990.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 40,5/11
  Mã: LI-M013
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LIMES
  ĐỒNG HỒ LIMES ĐỒNG HỒ LIMES
  Giá: 27.990.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 40,5/11
  Mã: LI-M014
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LIMES
  ĐỒNG HỒ LIMES ĐỒNG HỒ LIMES
  Giá: 27.990.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 40,5/11
  Mã: LI-M015
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LIMES
  ĐỒNG HỒ LIMES ĐỒNG HỒ LIMES
  Giá: 27.990.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 40,5/11
  Mã: LI-M016
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LIMES
  ĐỒNG HỒ LIMES ĐỒNG HỒ LIMES
  Giá: 27.990.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 40,5/10,5
  Mã: LI-M017
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LIMES
  ĐỒNG HỒ LIMES ĐỒNG HỒ LIMES
  Giá: 27.990.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 40,5/10,5
  Mã: LI-M018
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LIMES
  ĐỒNG HỒ LIMES ĐỒNG HỒ LIMES
  Giá: 27.990.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 40,5/10,5
  Mã: LI-M019
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LIMES
  ĐỒNG HỒ LIMES ĐỒNG HỒ LIMES
  Giá: 27.990.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 40,5/10,5
  Mã: LI-M020
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LIMES
  ĐỒNG HỒ LIMES ĐỒNG HỒ LIMES
  Giá: 26.750.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 40,5/10,5
  Mã: LI-M021
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LIMES
  ĐỒNG HỒ LIMES ĐỒNG HỒ LIMES
  Giá: 26.750.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 40,5/10,5
  Mã: LI-M022
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LIMES
  ĐỒNG HỒ LIMES ĐỒNG HỒ LIMES
  Giá: 37.290.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 43/10
  Mã: LI-M023
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LIMES
  ĐỒNG HỒ LIMES ĐỒNG HỒ LIMES
  Giá: 37.290.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 43/10
  Mã: LI-M024
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LIMES
  ĐỒNG HỒ LIMES ĐỒNG HỒ LIMES
  Giá: 37.290.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 43/10
  Mã: LI-M025
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LIMES
  ĐỒNG HỒ LIMES ĐỒNG HỒ LIMES
  Giá: 37.290.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 43/10
  Mã: LI-M026
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LIMES
  ĐỒNG HỒ LIMES ĐỒNG HỒ LIMES
  Giá: 37.290.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 43/10
  Mã: LI-M027
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LIMES
  ĐỒNG HỒ LIMES ĐỒNG HỒ LIMES
  Giá: 37.290.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 43/10
  Mã: LI-M028
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LIMES
  ĐỒNG HỒ LIMES ĐỒNG HỒ LIMES
  Giá: 37.290.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 43/10
  Mã: LI-M029
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LIMES
  ĐỒNG HỒ LIMES ĐỒNG HỒ LIMES
  Giá: 37.290.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 43/10
  Mã: LI-M030
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LIMES
  ĐỒNG HỒ LIMES ĐỒNG HỒ LIMES
  Giá: 37.290.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 43/10
  Mã: LI-M031
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LIMES
  ĐỒNG HỒ LIMES ĐỒNG HỒ LIMES
  Giá: 37.290.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 43/10
  Mã: LI-M032
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LIMES
  ĐỒNG HỒ LIMES ĐỒNG HỒ LIMES
  Giá: 37.290.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 43/10
  Mã: LI-M033
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LIMES
  ĐỒNG HỒ LIMES ĐỒNG HỒ LIMES
  Giá: 37.290.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 43/10
  Mã: LI-M034
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LIMES
  ĐỒNG HỒ LIMES ĐỒNG HỒ LIMES
  Giá: 27.350.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 42/12
  Mã: LI-M035
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LIMES
  ĐỒNG HỒ LIMES ĐỒNG HỒ LIMES
  Giá: 31.950.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 42/12
  Mã: LI-M036
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LIMES
  ĐỒNG HỒ LIMES ĐỒNG HỒ LIMES
  Giá: 27.350.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 42/12
  Mã: LI-M037
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LIMES
  ĐỒNG HỒ LIMES ĐỒNG HỒ LIMES
  Giá: 31.950.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 42/12
  Mã: LI-M038
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LIMES
  ĐỒNG HỒ LIMES ĐỒNG HỒ LIMES
  Giá: 28.750.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 41/12,5
  Mã: LI-M039
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LIMES
  ĐỒNG HỒ LIMES ĐỒNG HỒ LIMES
  Giá: 33.950.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 41/12,5
  Mã: LI-M040
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LIMES
  ĐỒNG HỒ LIMES ĐỒNG HỒ LIMES
  Giá: 28.750.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 41/12,5
  Mã: LI-M041
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LIMES
  ĐỒNG HỒ LIMES ĐỒNG HỒ LIMES
  Giá: 33.950.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 41/12,5
  Mã: LI-M042
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LIMES
  ĐỒNG HỒ LIMES ĐỒNG HỒ LIMES
  Giá: 28.750.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 41/12,5
  Mã: LI-M043
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LIMES
  ĐỒNG HỒ LIMES ĐỒNG HỒ LIMES
  Giá: 33.950.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 41/12,5
  Mã: LI-M044
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LIMES
  ĐỒNG HỒ LIMES ĐỒNG HỒ LIMES
  Giá: 48.150.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic Chronograph)
  Rộng/dày: 40/13,5
  Mã: LI-M045
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LIMES
  ĐỒNG HỒ LIMES ĐỒNG HỒ LIMES
  Giá: 48.150.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic Chronograph)
  Rộng/dày: 40/13,5
  Mã: LI-M046
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ LIMES
  ĐỒNG HỒ LIMES ĐỒNG HỒ LIMES
  Giá: 48.150.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic Chronograph)
  Rộng/dày: 40/13,5
  Mã: LI-M047
  Chi tiết