ĐỒNG HỒ >

ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH NAM

  SCHAMBURG WATCH LOGO
  SCHAMBURG WATCH

  ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Nam, nhập khẩu chính hãng từ Châu Âu - Mỹ - Canada - Úc.

  Thương hiệu đồng hồ Schaumburg Watch danh tiếng nước Đức chính thức được Hàng Âu Mỹ giới thiệu đầu tiên tại Việt Nam trong tháng 06/2015. Thương hiệu nằm cùng phân khúc Emile Chouriet, Baume & Mercier, Longines, Frederique Constant, Raymond Weil, Nomos, Junghans, ...

  Với những thiết kế thẩm mỹ, đặc biệt độc đáo và hoàn thiện thủ công, năm 2015 Schaumburg Watch đã nhận danh hiệu danh giá "Watch of the Year" bởi Salon Exceptional Watches (SEW). Mặc dù không hoặc rất ít xuất hiện tại Viêt Nam, nhưng trên thế giới Schaumburg Watch luôn là một thương hiệu được các Quý ông yêu thích đồng hồ săn lùng, đưa vào bộ sưu tập của mình.

  HÀNG ÂU MỸ XIN TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU ĐẾN GIỚI YÊU THÍCH ĐỒNG HỒ VIỆT NAM !!! • ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Moon I
  ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Moon IĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Moon I
  Giá: 135.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 42/12
  Mã: SBW-M001
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Moon II
  ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Moon IIĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Moon II
  Giá: 135.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 42/12
  Mã: SBW-M002
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Moon Meteorite
  ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Moon MeteoriteĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Moon Meteorite
  Giá: 169.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 42/12
  Mã: SBW-M003 (LIMITED)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Moon Meteorite PVD
  ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Moon Meteorite PVDĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Moon Meteorite PVD
  Giá: 169.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 42/12
  Mã: SBW-M004 (LIMITED)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Moon Meteorite 18K
  ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Moon Meteorite 18KĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Moon Meteorite 18K
  Giá: 596.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 42/12
  Mã: SBW-M005 (LIMITED)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Moon Galaxy
  ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Moon GalaxyĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Moon Galaxy
  Giá: 169.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 42/12
  Mã: SBW-M006 (LIMITED)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Moon Galaxy Handmade
  ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Moon Galaxy HandmadeĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Moon Galaxy Handmade
  Giá: 180.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 42/12
  Mã: SBW-M007 (HANDMADE)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Moon Handmade Edition 16
  ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Moon Handmade Edition 16ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Moon Handmade Edition 16
  Giá: 205.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 42/12
  Mã: SBW-M008 (HANDMADE)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Moon Landscape
  ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Moon LandscapeĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Moon Landscape
  Giá: 199.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 42/12
  Mã: SBW-M009 (HANDMADE)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Urbanic Moon 2
  ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Urbanic Moon 2ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Urbanic Moon 2
  Giá: 138.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 44/13
  Mã: SBW-M010
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Urbanic Moon 1
  ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Urbanic Moon 1ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Urbanic Moon 1
  Giá: 138.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 44/13
  Mã: SBW-M011
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Urbanic Double Moon 2
  ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Urbanic Double Moon 2ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Urbanic Double Moon 2
  Giá: 143.500.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 44/13
  Mã: SBW-M012
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Urbanic Double Moon 1
  ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Urbanic Double Moon 1ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Urbanic Double Moon 1
  Giá: 143.500.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 44/13
  Mã: SBW-M013
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Panorama Goldstone
  ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Panorama GoldstoneĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Panorama Goldstone
  Giá: 99.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 42/12
  Mã: SBW-M014 (LIMITED)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Panorama Meteor
  ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Panorama MeteorĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Panorama Meteor
  Giá: 103.600.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 42/12
  Mã: SBW-M015 (LIMITED)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Unique 15 Handmade
  ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Unique 15 HandmadeĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Unique 15 Handmade
  Giá: 133.500.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy:
  Rộng/dày: 42/12
  Mã: SBW-M016 (LIMITED)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH The Unique 1333
  ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH The Unique 1333ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH The Unique 1333
  Giá: 156.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy:
  Rộng/dày: 42/10
  Mã: SBW-M016A (LIMITED)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Disk
  ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH DiskĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Disk
  Giá: 35.700.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 42/10
  Mã: SBW-M017
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH W 36
  ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH W 36ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH W 36
  Giá: 27.300.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 36/9
  Mã: SBW-M018
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH S 40
  ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH S 40ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH S 40
  Giá: 27.300.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 40/10
  Mã: SBW-M019
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH WR 40
  ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH WR 40ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH WR 40
  Giá: 27.300.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 40/10
  Mã: SBW-M020
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH SR 40
  ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH SR 40ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH SR 40
  Giá: 27.300.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 40/10
  Mã: SBW-M021
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH B 40
  ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH B 40ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH B 40
  Giá: 27.300.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 40/10
  Mã: SBW-M022
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH BR 40
  ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH BR 40ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH BR 40
  Giá: 27.300.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 40/10
  Mã: SBW-M023
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH G 40
  ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH G 40ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH G 40
  Giá: 27.300.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 40/10
  Mã: SBW-M024
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH C 36
  ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH C 36ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH C 36
  Giá: 27.300.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 36/9
  Mã: SBW-M025
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH BRO 40
  ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH BRO 40ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH BRO 40
  Giá: 27.300.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 40/10
  Mã: SBW-M026
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH R 36
  ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH R 36ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH R 36
  Giá: 27.300.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 36/9
  Mã: SBW-M027
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Capella Hand Made
  ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Capella Hand MadeĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Capella Hand Made
  Giá: 47.700.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy:
  Rộng/dày: 42/10
  Mã: SBW-M028 (LIMITED)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Classic 1 Handmade
  ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Classic 1 HandmadeĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Classic 1 Handmade
  Giá: 47.700.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy:
  Rộng/dày: 42/10
  Mã: SBW-M029 (LIMITED)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Marlematic
  ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH MarlematicĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Marlematic
  Giá: 61.500.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 42/10
  Mã: SBW-M030 (LIMITED)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Prokyon GMT
  ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Prokyon GMTĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Prokyon GMT
  Giá: 63.600.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy:
  Rộng/dày: 42/12
  Mã: SBW-M031 (LIMITED)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Chronograph No.01 - silver
  ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Chronograph No.01 - silverĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Chronograph No.01 - silver
  Giá: 65.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 42/12
  Mã: SBW-M032
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Chronograph No.01 - black
  ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Chronograph No.01 - blackĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Chronograph No.01 - black
  Giá: 65.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 42/12
  Mã: SBW-M033
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Chronograph No.01 - brown
  ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Chronograph No.01 - brownĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Chronograph No.01 - brown
  Giá: 65.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Automatic)
  Rộng/dày: 42/12
  Mã: SBW-M034
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Traveller
  ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH TravellerĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Traveller
  Giá: 64.900.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy:
  Rộng/dày: 42/12
  Mã: SBW-M035
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Siding Spring GMT (retrograde second)
  ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Siding Spring GMT (retrograde second)ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Siding Spring GMT (retrograde second)
  Giá: 66.900.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy:
  Rộng/dày: 42/12
  Mã: SBW-M036
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Trible White Bridge
  ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Trible White BridgeĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Trible White Bridge
  Giá: 68.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy:
  Rộng/dày: 42/12
  Mã: SBW-M037
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Retrolateur 1
  ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Retrolateur 1ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Retrolateur 1
  Giá: 69.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy:
  Rộng/dày: 42/12
  Mã: SBW-M038
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Retrolator 2
  ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Retrolator 2ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Retrolator 2
  Giá: 69.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy:
  Rộng/dày: 42/12
  Mã: SBW-M039
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Retrolateur 3
  ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Retrolateur 3ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Retrolateur 3
  Giá: 69.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy:
  Rộng/dày: 42/12
  Mã: SBW-M040
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Retrolateur 16
  ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Retrolateur 16ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Retrolateur 16
  Giá: 69.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy:
  Rộng/dày: 42/12
  Mã: SBW-M041
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Classic II Handmade
  ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Classic II HandmadeĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Classic II Handmade
  Giá: 70.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy:
  Rộng/dày: 42/10
  Mã: SBW-M042 (LIMITED)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Classic II Handmade
  ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Classic II HandmadeĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Classic II Handmade
  Giá: 70.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy:
  Rộng/dày: 42/10
  Mã: SBW-M043 (LIMITED)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Renaissance
  ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH RenaissanceĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Renaissance
  Giá: 82.900.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy:
  Rộng/dày: 42/10
  Mã: SBW-M044 (LIMITED)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Paläonhorologie 15
  ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Paläonhorologie 15ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Paläonhorologie 15
  Giá: 85.800.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy:
  Rộng/dày: 42/10
  Mã: SBW-M045 (LIMITED)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Paläonhorologie 1
  ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Paläonhorologie 1ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Paläonhorologie 1
  Giá: 86.500.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy:
  Rộng/dày: 42/10
  Mã: SBW-M045A (LIMITED)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Art 1
  ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Art 1ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Art 1
  Giá: 86.500.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy:
  Rộng/dày: 42/10
  Mã: SBW-M046 (LIMITED)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Art 2
  ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Art 2ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Art 2
  Giá: 86.500.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy:
  Rộng/dày: 42/10
  Mã: SBW-M047 (LIMITED)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Glacier
  ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH GlacierĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Glacier
  Giá: 89.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy:
  Rộng/dày: 42/10
  Mã: SBW-M048
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Ice Crystal II
  ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Ice Crystal IIĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Ice Crystal II
  Giá: 89.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy:
  Rộng/dày: 42/10
  Mã: SBW-M049
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Vintage
  ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH VintageĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Vintage
  Giá: 93.500.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy:
  Rộng/dày: 42/10
  Mã: SBW-M050
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Tree of Luck
  ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Tree of LuckĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Tree of Luck
  Giá: 92.500.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy:
  Rộng/dày: 42/10
  Mã: SBW-M051
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Blue Ice
  ĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Blue IceĐỒNG HỒ SCHAMBURG WATCH Blue Ice
  Giá: 94.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy:
  Rộng/dày: 42/10
  Mã: SBW-M052
  Chi tiết