DÂY ĐỒNG HỒ THÔNG MINH >

KAIROS T-BAND

  KAIROS T-BAND LOGO

  KAIROS T-BAND nhập khẩu chính hãng từ Châu Âu - Mỹ - Canada - Úc.

  Hàng Âu Mỹ chính thức giới thiệu đến quý khách dây đồng hồ thông minh T-band được phát triển bởi hãng Kairos. Hãng đồng hồ nổi đình nổi đám với chiếc đồng hồ "lai" giữa đồng hồ truyền thống (cơ học) và đồng hồ thông minh (Smartwatch)...

  Chiếc dây đồng hồ này sở hữu tính năng như một chiếc đồng hồ thông minh, có khả năng kết nối với Smartphone để đồng bộ cuộc gọi, tin nhắn, email, ... Cùng với tính năng chăm sóc sức khỏe hữu dụng hiện nay.

  KAIROS T-BAND KAIROS T-BAND KAIROS T-BAND KAIROS T-BAND KAIROS T-BAND • DÂY ĐỒNG HỒ THÔNG MINH KAIROS T-BAND
  DÂY ĐỒNG HỒ THÔNG MINH KAIROS T-BANDDÂY ĐỒNG HỒ THÔNG MINH KAIROS T-BANDDÂY ĐỒNG HỒ THÔNG MINH KAIROS T-BAND
  Giá: 10.350.000 đ
  Giá sale: đ
  HĐH: Kairos SmartOS
  Rộng/dày: nhỏ nhất là 22mm/Chưa biết
  Mã: TB-001
  Chi tiết
 • DÂY ĐỒNG HỒ THÔNG MINH KAIROS T-BAND
  DÂY ĐỒNG HỒ THÔNG MINH KAIROS T-BANDDÂY ĐỒNG HỒ THÔNG MINH KAIROS T-BANDDÂY ĐỒNG HỒ THÔNG MINH KAIROS T-BAND
  Giá: 7.600.000 đ
  Giá sale: đ
  HĐH: Kairos SmartOS
  Rộng/dày: nhỏ nhất là 22mm/Chưa biết
  Mã: TB-002
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ KAIROS MECHANICAL & T-BAND
  ĐỒNG HỒ KAIROS MECHANICAL & T-BANDĐỒNG HỒ KAIROS MECHANICAL & T-BANDĐỒNG HỒ KAIROS MECHANICAL & T-BAND
  Giá: 36.500.000 đ
  Giá sale: đ
  HĐH: Kairos SmartOS
  Rộng/dày: 43/12
  Mã: TBW-M001
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ KAIROS MECHANICAL & T-BAND
  ĐỒNG HỒ KAIROS MECHANICAL & T-BANDĐỒNG HỒ KAIROS MECHANICAL & T-BANDĐỒNG HỒ KAIROS MECHANICAL & T-BAND
  Giá: 34.000.000 đ
  Giá sale: đ
  HĐH: Kairos SmartOS
  Rộng/dày: 43/12
  Mã: TBW-M002
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ KAIROS MECHANICAL & T-BAND
  ĐỒNG HỒ KAIROS MECHANICAL & T-BANDĐỒNG HỒ KAIROS MECHANICAL & T-BANDĐỒNG HỒ KAIROS MECHANICAL & T-BAND
  Giá: 42.300.000 đ
  Giá sale: đ
  HĐH: Kairos SmartOS
  Rộng/dày: 43/12
  Mã: TBW-M003
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ KAIROS MECHANICAL & T-BAND
  ĐỒNG HỒ KAIROS MECHANICAL & T-BANDĐỒNG HỒ KAIROS MECHANICAL & T-BANDĐỒNG HỒ KAIROS MECHANICAL & T-BAND
  Giá: 39.800.000 đ
  Giá sale: đ
  HĐH: Kairos SmartOS
  Rộng/dày: 43/12
  Mã: TBW-M004
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ KAIROS MECHANICAL & T-BAND
  ĐỒNG HỒ KAIROS MECHANICAL & T-BANDĐỒNG HỒ KAIROS MECHANICAL & T-BANDĐỒNG HỒ KAIROS MECHANICAL & T-BAND
  Giá: 42.300.000 đ
  Giá sale: đ
  HĐH: Kairos SmartOS
  Rộng/dày: 43/12
  Mã: TBW-M005
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ KAIROS MECHANICAL & T-BAND
  ĐỒNG HỒ KAIROS MECHANICAL & T-BANDĐỒNG HỒ KAIROS MECHANICAL & T-BANDĐỒNG HỒ KAIROS MECHANICAL & T-BAND
  Giá: 39.800.000 đ
  Giá sale: đ
  HĐH: Kairos SmartOS
  Rộng/dày: 43/12
  Mã: TBW-M006
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ KAIROS MECHANICAL & T-BAND
  ĐỒNG HỒ KAIROS MECHANICAL & T-BANDĐỒNG HỒ KAIROS MECHANICAL & T-BANDĐỒNG HỒ KAIROS MECHANICAL & T-BAND
  Giá: 73.350.000 đ
  Giá sale: đ
  HĐH: Kairos SmartOS
  Rộng/dày: 43/12
  Mã: TBW-M007
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ KAIROS MECHANICAL & T-BAND
  ĐỒNG HỒ KAIROS MECHANICAL & T-BANDĐỒNG HỒ KAIROS MECHANICAL & T-BANDĐỒNG HỒ KAIROS MECHANICAL & T-BAND
  Giá: 70.850.000 đ
  Giá sale: đ
  HĐH: Kairos SmartOS
  Rộng/dày: 43/12
  Mã: TBW-M008
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ KAIROS MECHANICAL & T-BAND
  ĐỒNG HỒ KAIROS MECHANICAL & T-BANDĐỒNG HỒ KAIROS MECHANICAL & T-BANDĐỒNG HỒ KAIROS MECHANICAL & T-BAND
  Giá: 78.200.000 đ
  Giá sale: đ
  HĐH: Kairos SmartOS
  Rộng/dày: 43/12
  Mã: TBW-M009
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ KAIROS MECHANICAL & T-BAND
  ĐỒNG HỒ KAIROS MECHANICAL & T-BANDĐỒNG HỒ KAIROS MECHANICAL & T-BANDĐỒNG HỒ KAIROS MECHANICAL & T-BAND
  Giá: 75.700.000 đ
  Giá sale: đ
  HĐH: Kairos SmartOS
  Rộng/dày: 43/12
  Mã: TBW-M010
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ KAIROS MECHANICAL & T-BAND
  ĐỒNG HỒ KAIROS MECHANICAL & T-BANDĐỒNG HỒ KAIROS MECHANICAL & T-BANDĐỒNG HỒ KAIROS MECHANICAL & T-BAND
  Giá: 78.200.000 đ
  Giá sale: đ
  HĐH: Kairos SmartOS
  Rộng/dày: 43/12
  Mã: TBW-M011
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ KAIROS MECHANICAL & T-BAND
  ĐỒNG HỒ KAIROS MECHANICAL & T-BANDĐỒNG HỒ KAIROS MECHANICAL & T-BANDĐỒNG HỒ KAIROS MECHANICAL & T-BAND
  Giá: 75.700.000 đ
  Giá sale: đ
  HĐH: Kairos SmartOS
  Rộng/dày: 43/12
  Mã: TBW-M012
  Chi tiết