ĐỒNG HỒ >

ĐỒNG HỒ THOMAS NINCHRITZ NAM

  THOMAS NINCHRITZ LOGO
  THOMAS NINCHRITZ

  ĐỒNG HỒ THOMAS NINCHRITZ Nam, nhập khẩu chính hãng từ Châu Âu - Mỹ - Canada - Úc.

  Milan, Prague, Augsburg, Wuerzburg và tất nhiên cả Nuremberg, những thành phố chế tạo đồng hồ trong thế kỷ 16. Trên thực tế, Nuremberg là nhà của Peter Henlein, một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất ở Châu Âu, người năm 1520 đã thiết kế một chiếc đồng hồ bỏ túi chính xác sử dụng một lượng nhỏ sắt và thép.

  THOMAS NINCHRITZ là một thương hiệu đồng hồ được làm thủ công tại vùng Nuremberg - Germany, do chính tay người thợ đồng hồ danh tiếng người Đức Thomas Ninchritz thiết kế và chế tạo. Đến thời điểm hiện tại, ông có khoảng 9 nguyên mẫu đồng hồ dành riêng cho sự nghiệp của mình. Nguyên mẫu Vice Versa (vàng hồng 18K nguyên khối) và Regulateur (vàng 18K nguyên khối) tham gia Basel World 2010 được đánh giá khá cao về thiết kế, độ hoàn thiện và chất lượng. Giới sưu tập đồng hồ tại Châu Âu cũng không ngừng săn đón các sản phẩm của ông, nhiều đơn đặt hàng bị từ chối vì gần như ông không thể chế tạo kịp để đáp ứng cho các đơn đặt hàng.

  Nếu bạn hay người thân của bạn đang sở hữu 1 chiếc THOMAS NINCHRITZ, quả thật là may mắn !!! • ĐỒNG HỒ THOMAS NINCHRITZ
  ĐỒNG HỒ THOMAS NINCHRITZ ĐỒNG HỒ THOMAS NINCHRITZ
  Giá: 95.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Thủ công)
  Rộng/dày: 42/10,5
  Mã: TN-M001 (LIMITED)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ THOMAS NINCHRITZ
  ĐỒNG HỒ THOMAS NINCHRITZ ĐỒNG HỒ THOMAS NINCHRITZ
  Giá: 95.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Thủ công)
  Rộng/dày: 42/10,5
  Mã: TN-M002 (LIMITED)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ THOMAS NINCHRITZ
  ĐỒNG HỒ THOMAS NINCHRITZ ĐỒNG HỒ THOMAS NINCHRITZ
  Giá: 95.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Thủ công)
  Rộng/dày: 42/10,5
  Mã: TN-M003 (LIMITED)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ THOMAS NINCHRITZ
  ĐỒNG HỒ THOMAS NINCHRITZ ĐỒNG HỒ THOMAS NINCHRITZ
  Giá: 117.800.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Thủ công)
  Rộng/dày: 42/10,5
  Mã: TN-M004 (LIMITED)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ THOMAS NINCHRITZ
  ĐỒNG HỒ THOMAS NINCHRITZ ĐỒNG HỒ THOMAS NINCHRITZ
  Giá: 102.500.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Thủ công)
  Rộng/dày: 42/10,5
  Mã: TN-M005 (LIMITED)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ THOMAS NINCHRITZ
  ĐỒNG HỒ THOMAS NINCHRITZ ĐỒNG HỒ THOMAS NINCHRITZ
  Giá: 89.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Thủ công)
  Rộng/dày: 42/10,5
  Mã: TN-M006 (LIMITED)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ THOMAS NINCHRITZ
  ĐỒNG HỒ THOMAS NINCHRITZ ĐỒNG HỒ THOMAS NINCHRITZ
  Giá: 91.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Thủ công)
  Rộng/dày: 42/10,5
  Mã: TN-M007 (LIMITED)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ THOMAS NINCHRITZ
  ĐỒNG HỒ THOMAS NINCHRITZ ĐỒNG HỒ THOMAS NINCHRITZ
  Giá: 106.500.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Thủ công)
  Rộng/dày: 42/10,5
  Mã: TN-M008 (LIMITED)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ THOMAS NINCHRITZ
  ĐỒNG HỒ THOMAS NINCHRITZ ĐỒNG HỒ THOMAS NINCHRITZ
  Giá: 162.600.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Thủ công)
  Rộng/dày: 42/10,5
  Mã: TN-M009 (LIMITED)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ THOMAS NINCHRITZ
  ĐỒNG HỒ THOMAS NINCHRITZ ĐỒNG HỒ THOMAS NINCHRITZ
  Giá: 162.600.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Thủ công)
  Rộng/dày: 42/10,5
  Mã: TN-M010 (LIMITED)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ THOMAS NINCHRITZ
  ĐỒNG HỒ THOMAS NINCHRITZ ĐỒNG HỒ THOMAS NINCHRITZ
  Giá: 605.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Thủ công)
  Rộng/dày: 42/10,5
  Mã: TN-M011 (LIMITED)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ THOMAS NINCHRITZ
  ĐỒNG HỒ THOMAS NINCHRITZ ĐỒNG HỒ THOMAS NINCHRITZ
  Giá: 605.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Cơ (Thủ công)
  Rộng/dày: 42/10,5
  Mã: TN-M012 (LIMITED)
  Chi tiết