ĐỒNG HỒ >

ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD NỮ

  VIVIENNE WESTWOOD LOGO

  ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD Nữ, nhập khẩu chính hãng từ Châu Âu - Mỹ - Canada - Úc.

  Thương hiệu VIVIENNE WESTWOOD chính thức ra đời năm 1983. Là một thương hiệu nổi tiếng của người Anh, do nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới Dame Vivienne Westwood sáng lập sau khi tách ra khỏi liên minh thời trang McLaren – Vivienne Westwood cùng năm 1983. Công ty Vivienne Westwood có năm cửa hàng chuyên doanh, ba cửa hàng tại London, một ở Leeds và một ở Milan, ngoài ra còn bao gồm các cửa hàng theo hình thức nhượng quyền thương hiệu tại Liverpool, Newcastle, Glasgow, ba cửa hàng ở Manchester và gần đây nhất là Nottingham, Blake Street New York, ...

  VIVIENNE WESTWOOD được cả thế giới biết đến với danh hiệu cha đẻ của thời trang "punk fashions", một phong cách thời trang phóng túng, phá cách, nổi loạn... Đó là những từ ngữ mà mọi người hay dùng để miêu tả về những bộ sưu tập của Westwood cũng như chủ nhân của chúng. Những chiếc đồng hồ mang thương hiệu VIVIENNE WESTWOOD thì lại hoàn toàn khác lạ với phong cách hoàng gia Anh, hoặc các thiết kế mang phong cách trẻ trung, năng động và bụi bặm... • ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  Giá: 9.699.899 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 32/9
  Mã: VW-W001
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  Giá: 9.699.899 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 32/9
  Mã: VW-W002
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  Giá: 9.699.899 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 32/9
  Mã: VW-W003
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  Giá: 9.999.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 32/9
  Mã: VW-W004
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  Giá: 11.399.899 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 32/9
  Mã: VW-W004A
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  Giá: 11.099.899 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 32/9
  Mã: VW-W005
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  Giá: 11.099.899 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 32/9
  Mã: VW-W006 (LIMITED)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  Giá: 16.699.899 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 32/9
  Mã: VW-W007 (LIMITED)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  Giá: 16.699.899 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 32/9
  Mã: VW-W007A (LIMITED)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  Giá: 9.699.899 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 32/9
  Mã: VW-W008 (LIMITED)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  Giá: 9.999.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 32/9
  Mã: VW-W009 (LIMITED)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  Giá: 9.699.899 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 32/9
  Mã: VW-W010
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  Giá: 9.699.899 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 32/9
  Mã: VW-W011
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  Giá: 9.999.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 32/9
  Mã: VW-W012 (LIMITED)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  Giá: 11.699.899 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 32/9
  Mã: VW-W013
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  Giá: 11.399.899 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 32/9
  Mã: VW-W014
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  Giá: 11.699.899 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 40/9
  Mã: VW-W015
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  Giá: 16.699.899 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 30/9
  Mã: VW-W015A (LIMITED)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  Giá: 16.699.899 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 30/9
  Mã: VW-W015B (LIMITED)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  Giá: 8.699.899 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 32/9
  Mã: VW-W016
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  Giá: 9.699.899 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 32/9
  Mã: VW-W017
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  Giá: 10.699.899 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 32/9
  Mã: VW-W018
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  Giá: 10.699.899 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 32/9
  Mã: VW-W019
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  Giá: 10.899.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 32/9
  Mã: VW-W020
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  Giá: 10.899.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 32/9
  Mã: VW-W020A
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  Giá: 10.399.899 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 21/7
  Mã: VW-W021
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  Giá: 10.399.899 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 21/7
  Mã: VW-W022
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  Giá: 10.399.899 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 21/7
  Mã: VW-W023
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  Giá: 11.399.899 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 21/7
  Mã: VW-W024 (LIMITED)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  Giá: 11.699.899 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 32/6
  Mã: VW-W025
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  Giá: 11.699.899 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 32/6
  Mã: VW-W026
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  Giá: 11.699.899 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 32/6
  Mã: VW-W027
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  Giá: 11.699.899 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 32/6
  Mã: VW-W028
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  Giá: 9.699.899 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 23/6
  Mã: VW-W029
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  Giá: 10.699.899 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 23/6
  Mã: VW-W030
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  Giá: 11.699.899 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 23/6
  Mã: VW-W031
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  Giá: 11.699.899 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 23/6
  Mã: VW-W032
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  Giá: 12.399.899 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 23/6
  Mã: VW-W033
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  Giá: 11.699.899 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 23/6
  Mã: VW-W033A
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  Giá: 12.399.899 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 23/6
  Mã: VW-W033B
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  Giá: 10.699.899 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 35/6
  Mã: VW-W034
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  Giá: 10.399.899 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 35/6
  Mã: VW-W035
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  Giá: 10.399.899 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 35/6
  Mã: VW-W036
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  Giá: 11.699.899 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 35/6
  Mã: VW-W037
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  Giá: 10.699.899 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 34/6
  Mã: VW-W038
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  Giá: 10.699.899 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 34/6
  Mã: VW-W039
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  Giá: 9.699.899 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 25/5
  Mã: VW-W040
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  Giá: 17.599.899 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 29/9
  Mã: VW-W045
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  Giá: 12.399.899 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 35/7
  Mã: VW-W046
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  Giá: 12.399.899 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 35/7
  Mã: VW-W047
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  Giá: 12.399.899 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 31/8
  Mã: VW-W048
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  Giá: 10.699.899 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 25/5
  Mã: VW-W041 (LIMITED)
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  Giá: 9.699.899 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 25/5
  Mã: VW-W042
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  Giá: 10.899.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 25/5
  Mã: VW-W043
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  Giá: 10.899.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 25/5
  Mã: VW-W044
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  Giá: 11.899.999 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 32/8
  Mã: VW-W049
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  Giá: 11.499.899 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 32/8
  Mã: VW-W050
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  Giá: 10.099.899 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 31 mm x 28/8
  Mã: VW-W051
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD ĐỒNG HỒ VIVIENNE WESTWOOD
  Giá: 10.099.899 đ
  Giá sale: đ
  Máy: Quartz
  Rộng/dày: 31 mm x 28/8
  Mã: VW-W052
  Chi tiết