ĐỒNG HỒ NAM CHÂU ÂU - MỸ OUTLET

  Theo chính sách của Hàng Âu Mỹ, mỗi 01 năm Kinh doanh - Tài chính (tính là ngày sinh nhật của Hàng Âu Mỹ vào 24/10 hàng năm) sẽ triển khai kế hoạch nhập và giới thiệu các dòng sản phẩm mới. Chính vì vậy, lượng HÀNG TỒN KHO sẽ được XẢ KHO với mức giá XUYÊN ĐÁY vô cùng HẤP DẪN !!!

  Điều này còn được làm với mục tiêu là tạo điều kiện cho nhiều Quý khách dễ dàng tiếp cận các dòng sản phẩm cũ. Mặt khác, mở đường cho kế hoạch nhập hàng tiếp theo trong tương lai của Hàng Âu Mỹ, nhằm phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu ngày càng phong phú và thẩm mỹ của Quý khách !

  *) Chính sách áp dụng đối với HÀNG OUTLET của HÀNG ÂU MỸ là chưa từng có tại VIỆT NAM:

  - Hưởng nguyên 100% các chế độ bảo hành toàn cầu từ nhà sản xuất và các hỗ trợ được nhận từ Hàng Âu Mỹ giống như loại hàng bình thường;

  - Nhận mức giá CỰC SỐC đến mức XUYÊN ĐÁY !!!

  - Giao hàng đảm bảo 100% miễn phí tận nhà trên toàn quốc (từ Thành thị cho đến Nông thôn);

  - Thanh toán trước tối thiểu 10%, nhận hàng và thanh toán nốt phần còn lại tại nhà.

  *) Danh sách ĐỒNG HỒ NAM OUTLET hiện đang được áp dụng tại KHO HÀNG ÂU MỸ: • NHẬP TẠI THỊ TRƯỜNG ANH

  Đồng hồ: ROYAL LONDON

  Máy: QUARTZ
  Kích thước: 40/12
  Giá: 7.600.000 VNĐ
  Giá Outlet: 4.000.000 VNĐ
  Khuyến mãi:
  Mã: RL-M016 (LIMITED)
  Còn hàng: 1
 • NHẬP TẠI THỊ TRƯỜNG ĐỨC

  Đồng hồ: SKAGEN

  Máy: QUARTZ
  Kích thước: 40/9
  Giá: 5.900.000 VNĐ
  Giá Outlet: 3.500.000 VNĐ
  Khuyến mãi:
  Mã: S-M026 (ALARM)
  Còn hàng: 0
 • NHẬP TẠI THỊ TRƯỜNG ANH

  Đồng hồ: MICHAEL KORS

  Máy: QUARTZ
  Kích thước: 38/11
  Giá: 10.600.000 VNĐ
  Giá Outlet: 4.900.000 VNĐ
  Khuyến mãi:
  Mã: MK-MTD003
  Còn hàng: 0
 • NHẬP TẠI THỊ TRƯỜNG ĐỨC

  Đồng hồ: DETOMASO

  Máy: AUTOMATIC
  Kích thước: 41/11
  Giá: 9.400.000 VNĐ
  Giá Outlet: 6.500.000 VNĐ
  Khuyến mãi:
  Mã: D-M011
  Còn hàng: 0
 • NHẬP TẠI THỊ TRƯỜNG ĐỨC

  Đồng hồ: DETOMASO

  Máy: AUTOMATIC
  Kích thước: 41/11
  Giá: 9.400.000 VNĐ
  Giá Outlet: 6.500.000 VNĐ
  Khuyến mãi:
  Mã: D-M012
  Còn hàng: 0
 • NHẬP TẠI THỊ TRƯỜNG ANH

  Đồng hồ: ROTARY

  Máy: QUARTZ
  Kích thước: 42/12
  Giá: 13.800.000 VNĐ
  Giá Outlet: 6.900.000 VNĐ
  Khuyến mãi:
  Mã: R-M031
  Còn hàng: 0
 • NHẬP TẠI THỊ TRƯỜNG ANH

  Đồng hồ: ROTARY

  Máy: AUTOMATIC
  Kích thước: 42/12
  Giá: 9.900.000 VNĐ
  Giá Outlet: 5.500.000 VNĐ
  Khuyến mãi:
  Mã: R-M024 (LIMITED)
  Còn hàng: 1
 • NHẬP TẠI THỊ TRƯỜNG ANH

  Đồng hồ: ROTARY

  Máy: AUTOMATIC
  Kích thước: 42/12
  Giá: 9.900.000 VNĐ
  Giá Outlet: 5.500.000 VNĐ
  Khuyến mãi:
  Mã: R-M026 (LIMITED)
  Còn hàng: 1
 • NHẬP TẠI THỊ TRƯỜNG ANH

  Đồng hồ: ROTARY

  Máy: AUTOMATIC
  Kích thước: 42/12
  Giá: 9.900.000 VNĐ
  Giá Outlet: 5.500.000 VNĐ
  Khuyến mãi:
  Mã: R-M027 (LIMITED)
  Còn hàng: 1
 • NHẬP TẠI THỊ TRƯỜNG ANH

  Đồng hồ: EARNSHAW 1805

  Máy: QUARTZ
  Kích thước: 42/11
  Giá: 9.100.000 VNĐ
  Giá Outlet: 4.600.000 VNĐ
  Khuyến mãi:
  Mã: ES-M127
  Còn hàng: 1
 • NHẬP TẠI THỊ TRƯỜNG ANH

  Đồng hồ: EARNSHAW 1805

  Máy: AUTOMATIC
  Kích thước: 42/12
  Giá: 10.700.000 VNĐ
  Giá Outlet: 6.500.000 VNĐ
  Khuyến mãi:
  Mã: ES-M013
  Còn hàng: 0
 • NHẬP TẠI THỊ TRƯỜNG ANH

  Đồng hồ: EARNSHAW 1805

  Máy: AUTOMATIC
  Kích thước: 42/12
  Giá: 9.700.000 VNĐ
  Giá Outlet: 5.700.000 VNĐ
  Khuyến mãi:
  Mã: ES-M014A
  Còn hàng: 1
 • NHẬP TẠI THỊ TRƯỜNG ANH

  Đồng hồ: EARNSHAW 1805

  Máy: AUTOMATIC
  Kích thước: 42/13
  Giá: 9.000.000 VNĐ
  Giá Outlet: 6.500.000 VNĐ
  Khuyến mãi:
  Mã: ES-M035
  Còn hàng: 0
 • NHẬP TẠI THỊ TRƯỜNG ANH

  Đồng hồ: EARNSHAW 1805

  Máy: QUARTZ
  Kích thước: 43/12
  Giá: 10.100.000 VNĐ
  Giá Outlet: 5.800.000 VNĐ
  Khuyến mãi:
  Mã: ES-M111
  Còn hàng: 0
 • NHẬP TẠI THỊ TRƯỜNG ANH

  Đồng hồ: EARNSHAW 1805

  Máy: QUARTZ
  Kích thước: 42/10
  Giá: 9.000.000 VNĐ
  Giá Outlet: 5.500.000 VNĐ
  Khuyến mãi:
  Mã: ES-M003
  Còn hàng: 0
 • NHẬP TẠI THỊ TRƯỜNG ANH

  Đồng hồ: EARNSHAW 1805

  Máy: QUARTZ
  Kích thước: 42/12
  Giá: 9.600.000 VNĐ
  Giá Outlet: 5.900.000 VNĐ
  Khuyến mãi:
  Mã: ES-M001
  Còn hàng: 0
 • NHẬP TẠI THỊ TRƯỜNG ĐỨC

  Đồng hồ: JACQUES LEMANS

  Máy: AUTOMATIC
  Kích thước: 35x43/12
  Giá: 11.999.999 VNĐ
  Giá Outlet: 6.500.000 VNĐ
  Khuyến mãi:
  Mã: JL-TD030
  Còn hàng: 0
 • NHẬP TẠI THỊ TRƯỜNG MỸ

  Đồng hồ: STUHRLING

  Máy: MECHANICAL
  Kích thước: 42/10
  Giá: 8.900.000 VNĐ
  Giá Outlet: 5.500.000 VNĐ
  Khuyến mãi:
  Mã: SO-M001B
  Còn hàng: 0
 • NHẬP TẠI THỊ TRƯỜNG MỸ

  Đồng hồ: STUHRLING

  Máy: AUTOMATIC
  Kích thước: 42/12
  Giá: 8.000.000 VNĐ
  Giá Outlet: 4.000.000 VNĐ
  Khuyến mãi:
  Mã: SO-M0143
  Còn hàng: 1
 • NHẬP TẠI THỊ TRƯỜNG MỸ

  Đồng hồ: STUHRLING

  Máy: AUTOMATIC
  Kích thước: 42/12
  Giá: 8.300.000 VNĐ
  Giá Outlet: 4.150.000 VNĐ
  Khuyến mãi:
  Mã: SO-M0144
  Còn hàng: 1
 • NHẬP TẠI THỊ TRƯỜNG MỸ

  Đồng hồ: STUHRLING

  Máy: AUTOMATIC
  Kích thước: 42/13
  Giá: 8.400.000 VNĐ
  Giá Outlet: 5.900.000 VNĐ
  Khuyến mãi:
  Mã: SO-M0086
  Còn hàng: 0
 • NHẬP TẠI THỊ TRƯỜNG MỸ

  Đồng hồ: STUHRLING

  Máy: QUARTZ
  Kích thước: 42/10
  Giá: 9.800.000 VNĐ
  Giá Outlet: 4.900.000 VNĐ
  Khuyến mãi:
  Mã: SO-M0136
  Còn hàng: 1
 • NHẬP TẠI THỊ TRƯỜNG MỸ

  Đồng hồ: STUHRLING

  Máy: AUTOMATIC
  Kích thước: 42/14
  Giá: 7.600.000 VNĐ
  Giá Outlet: 3.800.000 VNĐ
  Khuyến mãi:
  Mã: SO-M0040
  Còn hàng: 1
 • NHẬP TẠI THỊ TRƯỜNG MỸ

  Đồng hồ: STUHRLING

  Máy: AUTOMATIC
  Kích thước: 42/14
  Giá: 7.600.000 VNĐ
  Giá Outlet: 3.800.000 VNĐ
  Khuyến mãi:
  Mã: SO-M0041
  Còn hàng: 1