ĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN >

ĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN BULOVA

  BULOVA LOGO

  ĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN BULOVA, nhập khẩu chính hãng từ Châu Âu - Mỹ - Canada - Úc.

  BULOVA là một hãng sản xuất đồng hồ nổi tiếng thuộc hàng bậc nhất và hàng đầu của Mỹ, được đánh dấu tên tuổi trong thế chiến thứ nhất. Năm 1875, một người Séc nhập cư trẻ tuổi tên là Joseph Bulova đã mở cửa hàng nhỏ ở thành phố New York chuyên sản xuất đồng hồ. Anh chàng trẻ tuổi tài năng đó không thể ngờ rằng, từ cửa hàng nhỏ đó về sau cái tên BULOVA đã được người ta nhắc đến như là 1 trong những hãng đồng hồ đầu tiên và nổi tiếng của Mỹ. Kể từ sau năm 1919, BULOVA đã phát triển vượt bậc, mạnh mẽ và thịnh vượng đến nỗi gần như cả nước Mỹ đều truyền tai nhau rằng "US in Bulova times - Nước Mỹ đang trong kỷ nguyên của Bulova".

  Bộ sưu tập đồng hồ để bàn của BULOVA có thiết kế cổ điển và hiện đại với chất lượng hảo hạng, trong khi vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ cho bất kỳ kiểu trang trí ở mọi không gian cũng như mục đích sử dụng. • ĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN BULOVA B2026 Valeria
  ĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN BULOVA B2026 ValeriaĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN BULOVA B2026 Valeria
  Giá: 13.500.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: QUARTZ
  Số gông: Không
  Chuông: Không
  Mã: BV-TC-001
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN BULOVA B2025 Wentworth
  ĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN BULOVA B2025 WentworthĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN BULOVA B2025 Wentworth
  Giá: 11.800.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: QUARTZ
  Số gông: Không
  Chuông: Không
  Mã: BV-TC-002
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN BULOVA B2023 Vantage
  ĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN BULOVA B2023 VantageĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN BULOVA B2023 Vantage
  Giá: 9.700.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: QUARTZ
  Số gông: Không
  Chuông: Không
  Mã: BV-TC-003
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN BULOVA B1718 Gentry
  ĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN BULOVA B1718 GentryĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN BULOVA B1718 Gentry
  Giá: 11.800.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: QUARTZ
  Số gông: Không
  Chuông: Không
  Mã: BV-TC-005
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN BULOVA B2258 Wyndmere
  ĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN BULOVA B2258 WyndmereĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN BULOVA B2258 Wyndmere
  Giá: 7.900.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: QUARTZ
  Số gông: Không
  Chuông: Không
  Mã: BV-TC-008
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN BULOVA Wyndmere
  ĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN BULOVA WyndmereĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN BULOVA Wyndmere
  Giá: 7.900.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: QUARTZ
  Số gông: Không
  Chuông: Không
  Mã: BV-TC-009
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN BULOVA B7520 Largo
  ĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN BULOVA B7520 LargoĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN BULOVA B7520 Largo
  Giá: 7.500.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: QUARTZ
  Số gông: Không
  Chuông: Không
  Mã: BV-TC-010
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN BULOVA B1848 Nordale
  ĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN BULOVA B1848 NordaleĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN BULOVA B1848 Nordale
  Giá: 8.300.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: QUARTZ
  Số gông: Không
  Chuông: Không
  Mã: BV-TC-004
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN BULOVA B7467 Hardwick
  ĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN BULOVA B7467 HardwickĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN BULOVA B7467 Hardwick
  Giá: 4.800.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: QUARTZ
  Số gông: Không
  Chuông: Không
  Mã: BV-TC-006
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN BULOVA B1532 Document
  ĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN BULOVA B1532 DocumentĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN BULOVA B1532 Document
  Giá: 4.600.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: QUARTZ
  Số gông: Không
  Chuông: Không
  Mã: BV-TC-007
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN BULOVA B1845 Durant
  ĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN BULOVA B1845 DurantĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN BULOVA B1845 Durant
  Giá: 9.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: QUARTZ
  Số gông: Không
  Chuông: Có (Westminster: báo sau mỗi giờ)
  Mã: BV-TC-011
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN BULOVA B1987 Bardwell
  ĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN BULOVA B1987 BardwellĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN BULOVA B1987 Bardwell
  Giá: 9.500.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: QUARTZ
  Số gông: Không
  Chuông: Có (Westminster hoặc Bim-Bam: báo sau mỗi giờ)
  Mã: BV-TC-012
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN BULOVA B1909 Abbeville
  ĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN BULOVA B1909 AbbevilleĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN BULOVA B1909 Abbeville
  Giá: 9.800.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: QUARTZ
  Số gông: Không
  Chuông: Có (Westminster hoặc Bim-Bam hoặc Ave Maria: báo sau mỗi giờ; Westminster: sau mỗi 15 phút)
  Mã: BV-TC-013
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN BULOVA B7663 Warrick III
  ĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN BULOVA B7663 Warrick IIIĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN BULOVA B7663 Warrick III
  Giá: 9.900.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: QUARTZ
  Số gông: Không
  Chuông: Có (Westminster hoặc Bim-Bam hoặc Ave Maria: báo sau mỗi giờ; Westminster: sau mỗi 15 phút), tự động tắt chuông ban đêm
  Mã: BV-TC-014
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN BULOVA B7466 Dalton
  ĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN BULOVA B7466 DaltonĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN BULOVA B7466 Dalton
  Giá: 4.800.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: QUARTZ
  Số gông: Không
  Chuông: Có (Westminster: báo sau mỗi giờ)
  Mã: BV-TC-015
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN BULOVA B1511 Thomaston
  ĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN BULOVA B1511 ThomastonĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN BULOVA B1511 Thomaston
  Giá: 11.600.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: QUARTZ
  Số gông: Không
  Chuông: Có (Westminster hoặc Bim-Bam hoặc Ave Maria: báo sau mỗi giờ; Westminster: sau mỗi 15 phút), tự động tắt chuông ban đêm
  Mã: BV-TC-016
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN BULOVA B1512 Exeter
  ĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN BULOVA B1512 ExeterĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN BULOVA B1512 Exeter
  Giá: 9.400.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: QUARTZ
  Số gông: Không
  Chuông: Có (Westminster hoặc Bim-Bam hoặc Ave Maria: báo sau mỗi giờ; Westminster: sau mỗi 15 phút), tự động tắt chuông ban đêm
  Mã: BV-TC-017
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN BULOVA B1653 Victory
  ĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN BULOVA B1653 VictoryĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN BULOVA B1653 Victory
  Giá: 9.300.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: QUARTZ
  Số gông: Không
  Chuông: Có (Westminster hoặc Bim-Bam hoặc Ave Maria: báo sau mỗi giờ; Westminster: sau mỗi 15 phút), tự động tắt chuông ban đêm
  Mã: BV-TC-018
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN BULOVA B1514 Asheville
  ĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN BULOVA B1514 AshevilleĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN BULOVA B1514 Asheville
  Giá: 10.300.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: QUARTZ
  Số gông: Không
  Chuông: Có (Westminster hoặc Bim-Bam hoặc Ave Maria: báo sau mỗi giờ; Westminster: sau mỗi 15 phút), tự động tắt chuông ban đêm
  Mã: BV-TC-019
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN BULOVA B1513 Hyde Park
  ĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN BULOVA B1513 Hyde ParkĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN BULOVA B1513 Hyde Park
  Giá: 11.200.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: QUARTZ
  Số gông: Không
  Chuông: Có (Westminster hoặc Bim-Bam hoặc Ave Maria: báo sau mỗi giờ; Westminster: sau mỗi 15 phút), tự động tắt chuông ban đêm
  Mã: BV-TC-020
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN BULOVA B1975 Chadbourne
  ĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN BULOVA B1975 ChadbourneĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN BULOVA B1975 Chadbourne
  Giá: 9.000.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: QUARTZ
  Số gông: Không
  Chuông: Có (Westminster hoặc Bim-Bam hoặc Ave Maria: báo sau mỗi giờ; Westminster: sau mỗi 15 phút), tự động tắt chuông ban đêm
  Mã: BV-TC-021
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN BULOVA B1765 Cambria
  ĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN BULOVA B1765 CambriaĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN BULOVA B1765 Cambria
  Giá: 4.500.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: QUARTZ
  Số gông: Không
  Chuông: Có (Westminster: báo sau mỗi giờ)
  Mã: BV-TC-022
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN BULOVA B1910 Strathburn
  ĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN BULOVA B1910 StrathburnĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN BULOVA B1910 Strathburn
  Giá: 5.500.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: QUARTZ
  Số gông: Không
  Chuông: Có (Westminster: báo sau mỗi giờ)
  Mã: BV-TC-023
  Chi tiết
 • ĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN BULOVA B1984 Knollwood
  ĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN BULOVA B1984 KnollwoodĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN BULOVA B1984 Knollwood
  Giá: 7.800.000 đ
  Giá sale: đ
  Máy: QUARTZ
  Số gông: Không
  Chuông: Có (Westminster hoặc Bim-Bam hoặc Ave Maria: báo sau mỗi giờ), tùy chỉnh tắt chuông ban đêm
  Mã: BV-TC-024
  Chi tiết